Støperifaget

Aktuelle arbeidssteder
En støper arbeider innenfor virksomheter som driver med støping av detaljer av ulike jernkvaliteter, men også med metaller og legeringer.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsområder er

  • forberedelse og tilrettelegging av alt arbeid som inngår for å gjøre ferdig et støperiteknisk produkt

  • framstilling av kjerner

  • forming av modeller i sand

  • kontrollmåling av gods

  • sammensetting av form og deltagelse i støpingen

  • plassering, festing og avstiving av kjerner i form, feiloppretting

Personlige egenskaper
En støper må kunne arbeide nøyaktig, planmessig og rasjonelt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må ha gode fagkunnskaper, teknisk innsikt og godt håndlag.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget