Verktøymakerfaget

Aktuelle arbeidssteder
Verktøymakeren arbeider i spesialiserte verksteder og i verktøy- og vedlikaholdsavdelinger ved produksjonsbedrifter, samt i mekanisk industri.

Sentrale arbeidsoppgaver
Sentrale arbeidsoppgaver er

  • framstilling og sammenpassing av produksjonsverktøy og utstyr

  • vedlikehold og service av utstyr

  • anvendelse av småmaskiner og spesialmaskiner

Personlige egenskaper
En verktøymaker skal kunne arbeide planmessig, effektivt og nøyaktig, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.

Se andre fag

Aluminiumskonstruksjonsfaget
Anleggsmaskinmekanikerfaget
Automatiseringsfaget
CNC-maskineringsfaget
Dataelektronikerfaget
Dimensjonskontrollfaget
Elektrikerfaget
Grafisk Produksjonsteknikk
Industriell overflatebehandling
Industrimalerfaget
Industrimekanikerfaget
Industrimontørfaget
Industrioppmålingsfaget
Industrirørleggerfaget
Isolatørfaget
Kjemiprosessfaget
Kulde- og varmepumpemontørfaget
Laboratoriefaget
Logistikkfaget
Låsesmedfaget
Mediegrafikerfaget
Modellbyggerfaget
Motormekanikerfaget
NDT-kontrollørfaget
Platearbeiderfaget
Produksjonsteknikkfaget
Serigrafifaget
Stillasbyggerfaget
Støperifaget
Sveisefaget
Togelektrikerfaget
Verktøymakerfaget