Om OFIR

OFIR

OFIR-modellen steg for steg

Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland (OFIR) ble stiftet 30. januar 1996.

Et opplæringskontor er et samarbeidsorgan mellom bedrifter som sammen påtar seg opplæringsansvar for lærlinger. Opplæringen kan foregå i en eller flere av  medlemsbedriftene.

Opplæringskontoret har som hovedoppgave å koordinere opplæringen i bedriftene.

Opplæringskontoret er faglig ansvarlig for opplæringen i bedriftene og tegner lærekontrakt med lærlingene. Men det er bedriftene som ansetter lærlingen og har arbeidsgiveransvaret.

Opplæringskontoret kan omplassere lærlinger eller holde kurs for å dekke enkelte deler av opplæringsplanen.

Opplæringskontoret mottar tilskudd for sine lærlinger. Tilskuddet fordeles til medlemsbedriftene etter opplæringskontorets vedtekter.

Formålet til OFIR kan kort beskrives på følgende måte:

  • Tegner lærekontrakter.
  • Påser at all nødvendig teori i forbindelse med læreforholdet avlegges.
  • Bidrar med hjelp til å utarbeide internplaner for opplæringen, foretar rotasjoner og hospiteringer, slik at hele bredden av mål i læreplanen dekkes.
  • Planlegger og gjennomfører kurs for lærlinger, faddere, instruktører og faglige ledere.
  • Følger opp lærling og bedrift gjennom lærlingsamtaler, evaluerer og fører evalueringssamtalen inn i opplæringsboken.
  • Melder opp, tilrettelegger for fagprøver og forbereder lærlingen på hva som venter.
  • Markedsfører industrifagene og til en viss grad bedriftene gjennom vår hjemmeside, på skolebesøk og ved stand brukt på yrkesmesser.
  • Driver dimensjoneringspolitikk i forbindelse med opprettelse og nedlegging av skoleklasser, slik at bedriftene får tilgang på og utdannet riktig arbeidskraft.
  • Hjelper bedriftene så langt som mulig med all nødvendig bekreftelse i forbindelse med oppmelding av praksiskandidater til fagprøve.
  • Vi er bedriftens ressurssenter innenfor fagopplæring.

Ønsker du mer informasjon om hva OFIR gjør, hvilket ansvar vi har i forhold til medlemsbedrifter/lærlinger eller annet, ta kontakt med daglig leder Ove-Johan Aklestad enten per e-post, eller per tlf.  90 83 11 21.